بایگانی آگوست 2015
 • معامله شوخی بر دار نیست

  خواهر روحانی در کلاس مدرسه مقابل دانش آموزان نوجوان، ایستاده بود. او در حالی که یک سکه یک دلاری نقره در د ...

  خواهر روحانی در کلاس مدرسه مقابل دانش آموزان نوجوان، ایستاده بود. او در حالی که یک سکه یک دلاری نقره در دستش بود گفت: «به دختر یا پسری که بتواند نام بزرگترین مردی را که در این دنیا زیسته است بگوید، ای ...

  بیشتر بخوانید
 • این هم بگذرد

  ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎیﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑ ...

  ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎیﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ. ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ...

  بیشتر بخوانید
 • تبدیل تهدید به فرصت

  ملانصرالدین از کدخداى ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ١۵ درهم خرید و ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ کدخدا ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ … ﺍﻣﺎ ﺭ ...

  ملانصرالدین از کدخداى ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ١۵ درهم خرید و ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ کدخدا ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﺪ … ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ کد خدا ﺳﺮﺍﻍ ملانصرالدین ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: « ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ملا, ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻱ ﺑﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻﻏﻪ ﻣﺮﺩ! » ملانصرال ...

  بیشتر بخوانید
 • راستگویی زیباترین منش انسان

  ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺪﺭ ﺩ ...

  ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺪﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﯾﮑﺼﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻤﺴﺮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﺪ. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺟﻤ ...

  بیشتر بخوانید
 • ظاهربین نباشیم

  خانمی با لباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلوار دست دوز و کهنه در شهر بوستن از قطار پایین آمدند و بدون هیچ ...

  خانمی با لباس کتان راه راه وشوهرش با کت وشلوار دست دوز و کهنه در شهر بوستن از قطار پایین آمدند و بدون هیچ قرار قبلی راهی دفتر رییس دانشگاه هاروارد شدند. منشی فوراً متوجه شد این زوج روستایی هیچ کاری در ...

  بیشتر بخوانید
 • استفاده صحیح از امکانات

  مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید، اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخواهند بود. ...

  مهم نیست چقدر امکانات در اختیار دارید، اگر ندانید چگونه از آنها استفاده کنید، هیچگاه کافی نخواهند بود.   ...

  بیشتر بخوانید
 • امروز را از دست ندهید

  «بین هزاران دیروز و میلیونها فردا، فقط یک امروز وجود دارد. امروز را از دست نده» بیل گیتس ...

  «بین هزاران دیروز و میلیونها فردا، فقط یک امروز وجود دارد. امروز را از دست نده» بیل گیتس ...

  بیشتر بخوانید
 • از زندگی لذت ببرید نه از ظرفش

  چند دوست دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی هر یک شغل های مختلفی داشتند و در کار و زندگی خود نیز موفق ...

  چند دوست دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی هر یک شغل های مختلفی داشتند و در کار و زندگی خود نیز موفق بودند، پس از مدت ها با هم به دانشگاه سابق شان رفتند تا با استادشان دیداری تازه کنند.آنها مشغول ...

  بیشتر بخوانید
 • با عشق باشید

  شخصی بود که تمام زندگی اش را با عشق و مهربانی پشت سر گذاشته بود و وقتی از دنیا رفت همه می گفتند به بهشت ر ...

  شخصی بود که تمام زندگی اش را با عشق و مهربانی پشت سر گذاشته بود و وقتی از دنیا رفت همه می گفتند به بهشت رفته است. آدم مهربانی مثل او باید به بهشت می رفت. در آن زمان بهشت هنوز به مرحله کیفیت فراگیر نرس ...

  بیشتر بخوانید
 • شرافت انسان به اخلاقش هست

  مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهي نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، از اسب پياده شد و ادای احترام کرد و گف ...

  مردی نابینا زیر درختی بر سر دو راهي نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، از اسب پياده شد و ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ » پس از او وزیر پادشاه نزد مرد نابینا رسيد و بدون اد ...

  بیشتر بخوانید