بایگانی ژانویه 2016
 • به با ارزشها بچسبید

  روزی در یک مراسم مهمانی دست یک پسر بچه که در حال بازی بود در یک گلدان کوچک و بسیار گرانقیمت گیر کرد. هر ک ...

  روزی در یک مراسم مهمانی دست یک پسر بچه که در حال بازی بود در یک گلدان کوچک و بسیار گرانقیمت گیر کرد. هر کاری کرد، نتوانست دستش را از گلدان خارج کند. به ناچار پدرش را به کمک طلبید ... ...

  بیشتر بخوانید
 • متشکرم چارلز

  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻫﺪﺍ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮔﻔﺖ : متشکرم چارلز! ﻫﯿ ...

  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻫﺪﺍ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮔﻔﺖ : متشکرم چارلز! ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ : ﭼﺎﺭﻟﺰ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﮐﻤﮏ ...

  بیشتر بخوانید
 • من هنوز زنده‌ام

  «میلتون اریکسون» مبتکر نوعی درمان جدید است که نظر هزاران درمانگر را در ایالات‌ متحده‌ی امریکا به خود جلب ...

  «میلتون اریکسون» مبتکر نوعی درمان جدید است که نظر هزاران درمانگر را در ایالات‌ متحده‌ی امریکا به خود جلب کرده است. او وقتی دوازده ساله بود، گرفتار فلج اطفال شد. ده ماه بعد شنید که پزشکی به والدینش می‌ ...

  بیشتر بخوانید
 • تشخیص انسان خوب

  شاگردی از استاد خود پرسید: خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟ استاد جواب داد: ...

  شاگردی از استاد خود پرسید: خواهش می‌کنم به من بگو از کجا باید یک انسان خوب را تشخیص دهم؟ استاد جواب داد: تو نمی‌توانی ... ...

  بیشتر بخوانید
 • 3 تار مو

  روزی زنی از خواب بیدار می شود در آینه نگاه می كند و متوجه می شود كه فقط سه تار مو روی سرش مانده. ...

  روزی زنی از خواب بیدار می شود در آینه نگاه می كند و متوجه می شود كه فقط سه تار مو روی سرش مانده. ...

  بیشتر بخوانید
 • شما به تشیع جنازه دعوت شده اید!

  ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮒ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣّﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ کنجکاو ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣ ...

  ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮒ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣّﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ کنجکاو ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪﻩ است. ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﻰﯾﮑﻰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘ ...

  بیشتر بخوانید
 • ما را در تلگرام دنبال کنید

  از این پس می‌توانید از آخرین داستانهای سایت توسط کانال تلگرام اختصاصی ما با خبر شوید. کانال ما در تلگرام  ...

  از این پس می‌توانید از آخرین داستانهای سایت توسط کانال تلگرام اختصاصی ما با خبر شوید. کانال ما در تلگرام @dastan_ma است. ما را همراهی کنید. https://telegram.me/dastan_ma ...

  بیشتر بخوانید