راه
  • سه راه

    انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این راه والاترین راه است راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان ...

    انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این راه والاترین راه است راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسانترین راه است راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌تری راه است کنفوسیوس   ...

    بیشتر بخوانید