جورج برنارد شاو
  • مردم و تفکر

      دو درصد از مردم می‌اندیشند، سه درصد فکر میکنند که می‌اندیشند و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند اما فک ...

      دو درصد از مردم می‌اندیشند، سه درصد فکر میکنند که می‌اندیشند و نود و پنج درصد حاضرند بمیرند اما فکر نکنند. جورج برنارد شاو   ...

    بیشتر بخوانید