جایزه
 • متشکرم چارلز

  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻫﺪﺍ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮔﻔﺖ : متشکرم چارلز! ﻫﯿ ...

  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻫﺪﺍ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮔﻔﺖ : متشکرم چارلز! ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ : ﭼﺎﺭﻟﺰ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﮐﻤﮏ ...

  بیشتر بخوانید
 • شما برنده شدید!

  تصور کن برنده یک مسابقه شدی و جایزه ات اینه که بانک هر روز صبح یک حساب برات باز می کنه و توش هشتاد و شش ه ...

  تصور کن برنده یک مسابقه شدی و جایزه ات اینه که بانک هر روز صبح یک حساب برات باز می کنه و توش هشتاد و شش هزار و چهار صد دلار پول می گذاره. ولی دو تا شرط داره. ...

  بیشتر بخوانید