جشنواره وب ایران  سال 94

جشنواره وب ایران در سال 94 در حال برگزار شدن است. اگر در طول سال گذشته از مقالات و داستانهای که در این وبسایت قراردادم خوشتان آمده، میتوانید با رای دادن به این سایت ما را خوشحال کنید. برای این منظور بر روی لوگو جشنواره که در سمت چپ و بالای سایت قرار دارد و ...
بیشتر بخوانید
به با ارزشها بچسبید

روزی در یک مراسم مهمانی دست یک پسر بچه که در حال بازی بود در یک گلدان کوچک و بسیار گرانقیمت گیر کرد. هر کاری کرد، نتوانست دستش را از گلدان خارج کند. به ناچار پدرش را به کمک طلبید ...
بیشتر بخوانید
متشکرم چارلز

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻫﺪﺍ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﯾﺒﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮔﻔﺖ : متشکرم چارلز! ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺩ : ﭼﺎﺭﻟﺰ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ؟ ...
بیشتر بخوانید
من هنوز زنده‌ام

«میلتون اریکسون» مبتکر نوعی درمان جدید است که نظر هزاران درمانگر را در ایالات‌ متحده‌ی امریکا به خود جلب کرده است. او وقتی دوازده ساله بود، گرفتار فلج اطفال شد. ده ماه بعد شنید که پزشکی به والدینش می‌گفت: پسرتان امشب را به صبح نخواهد رساند.
بیشتر بخوانید